Finalisterna

”Meriroskahaaste” utmaningstävlingens jury valde de 10 mest lovande idéerna för finalen. Finalisterna vill till exempel utveckla ersättande materialer för plast, lösa mikroplastproblemet och förbättra miljömedvetenheten.

Till finalen valdes följande tävlingsdeltagare:

AEGLE®-konsumentförpackningskartonger (Kotkamills Ab): Lätt återvinningsbar konsumentförpackningskartong AEGLE® Barrier Light baserar sig på vatten-baserade dispersionsbarriärer som inte belastar naturen på samma sätt som konventionella plaster.

CosmEthics-applikation, databas och artificiell intelligens (Katariina Rantanen): Konsumenter och professionella förbrukare kan hitta sådana kosmetiska produkter som saknar plastkemikalier med hjälp av CosmEthics-applikationen. Sålunda hamnar inte vattenlösliga nano- eller mikroplaster i vattendragen.

MICRO2F – Filter för filtrering av mikroplastfibrer i tvättmaskiner (Stjepan Budimir): MICRO2F är ett enkelt 3D-tryckbart filtreringssystem utan några engångsfilter. Det är en kostnadseffektiv och skalbar lösning för insamling av fibrer som urlakas av syntetiska tyger.

NCC SnowClean (NCC Infrastructure): Skräp, föroreningar och miljöfarliga ämnen hamnar i vattendrag med plogad snö. Så behöver det inte vara, då plogad snö kan behandlas som ofarlig för naturen på ett hållbart sätt med NCC SnowClean-snöbehandling.

PAPTIC® - The Good Conscience Alternative (Paptic Ab): PAPTIC är ett nytt förpackningsmaterial, vilket gör det möjligt att ersätta plasten i flera flexibla förpackningar, såsom kassar.

Plassessment – Stadens bedömning av plastskräp (WSP/Plassessment-teamet): Plassessment-tjänsten erbjuds städer för bedömning plastnedskräpning av allmänna områden. Bedömningen styr förebyggande åtgärder till strategiskt viktigaste mål.

Plast Bugs (VTT, PlastBug-teamet): Teamet utvecklar en plast-konsumerande mikrob, som bryter ner skräpet till nya råvaror. Processen sker i små mobila enheter till sjöss eller på land.

Stoppa avfallshavet! (Håll skärgården ren rf): Teamet planerar ett koncept där dagvattenbrunnar och soptunnor märks synligt. Människor uppmuntras att använda soptunnor och information utdelas om skräpets vägar till havet.

Stranden i gott skick! -kalender (Zero Waste Finland rf): En kalender som ger praktiska vardagstips för att minska mängden hushållsavfall och förbrukningen av engångsplast. En uppmuntrande tävlingsanda under utmaningsåret motiverar och inspirerar till en förändring.

Mindre havsskräp genom miljöundervisning (Luonto-Liittos Östersjödivision): Havsskräp-ambassadörer cirkulerar i skolor och stränder. De berättar om havsskräpet och delar information om hur man kan minska nedskräpningen. Ambassadörerna uppmuntrar också människor att samla skräp på stränderna.

Dessutom gav juryn ett hedersutlåtande till eleverna på Havskursen 1 i Mäntynummi Samskola för Nuoret mukaan-kampanjen. Kampanjens team kommer att inbjudas till finalskedets arbetsgrupper för att få med ungdomarnas synvinkel till andra team.

Utmaningstävlingens final arrangeras på den Finska naturens dag, lördag den 25 augusti, i Allas Sea Pool i Helsingfors. I finalen kommer finalisterna för första gången att pitcha sina idéer för juryn som sedan kommer att bestämma om vem eller vilka ska få priset på totalt 32 000 euro för att påskynda räddningen av Östersjön. Tre av finalisterna kommer dessutom att få en massfinansieringskampanj för att samla in pengar för sitt projekt.

Kom med och se, vem eller vilka ska få priset! Anmäla dig till evenemanget här.

Publicerad 16.8.2018 kl. 13.21, uppdaterad 16.8.2018 kl. 13.50