Meriroskahaaste-kilpailun osallistujarekisteri

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Suomen ympäristökeskus SYKE
Mechelininkatu 34a
PL 140, 00251 Helsinki
Puh. vaihde: 029 525 1000

2. Yhteyshenkilöt

Sanna Suikkanen, vanhempi tutkija
Puh. 0295 251 660
Sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

3. Rekisterin nimi

Meriroskahaaste-kilpailun osallistujarekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Meriroskahaaste-kilpailun henkilörekisteriä ylläpidetään kilpailun järjestäjän ja osallistujien yhteydenpidon mahdollistamiseksi. Rekisteriin kerätään kilpailuun osallistuvien tiimien jäsenten yhteystiedot.

5. Rekisterin tietosisältö

Kilpailuun osallistuvien täydellinen nimi ja yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite), Twitter-tilin osoite (ei pakollinen), Instagram-tilin osoite (ei pakollinen)

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään haastekilpailun ilmoittaumislomakkeella.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Tietoja ei siirretä EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot säilytetään luottamuksellisina. Palveluntarjoajan tietoverkot ja laitteistot, joilla rekisterit sijaitsevat, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Tietoihin pääsevät käsiksi vain Meriroskahaaste-kilpailun vastuuhenkilöt Suomen ympäristökeskuksessa ja haastekilpailun toteuttajakumppaneiden Kaskas Median ja Demos Helsingin organisaatioissa.

9. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin sisältyvät itseään koskevat henkilötiedot. Pyyntö tulee tehdä allekirjoitetulla kirjeellä, ja se osoitetaan Meriroskahaaste-kilpailun rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (yhteystiedot edellä).

10. Virheen oikaisu

Rekisterinpitäjä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon. Pyynnön tulee olla yksilöity ja kirjallinen. Pyyntö osoitetaan Meriroskahaaste-kilpailun rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (yhteystiedot edellä).

Julkaistu 2.1.2018 klo 15.09, päivitetty 2.1.2018 klo 15.11