Pidä Saaristo Siistinä ry: Katukaivosta kalan kitaan – pysäytä roskan matka mereen

Meriroska_jatemeri
 

Pidä Saaristo Siistinä ry:n ideana Meriroskahaasteessa on suunnitella ja toteuttaa valmis konsepti, joka ohjaa käyttäytymisen muutokseen ja vähentää näin mereen kulkeutuvan roskan määrää. Koska meriroskaongelma on vahvasti kytkeytynyt ihmisten käyttäytymiseen ja asenteisiin, suunnitelmanamme on vaikuttaa roskaamiseen ihmisiä ohjeistamalla sekä ongelmia havainnollistamalla. Harva tietää, että suurin osa Itämeren roskista on peräisin kaupunkiympäristöstä ja ne kulkeutuvat vesistöihin joko suoraan ihmisen välityksellä tai esimerkiksi hulevesiä pitkin. Erityisen tavallista on heittää tupakantumpit muovifilttereineen sadevesikaivoihin tietämättä, että hulevedet johdetaan lähes kaikkialla suoraan puhdistamatta lähimpään vesistöön. Siksi ei olekaan mikään yllätys, että tupakantumppi on maailman tavallisin meriroska.

Kaivot entistä erottuvammiksi

Käytännössä konseptin toteuttaminen tarkoittaa, että hulevesikaivot sekä jo olemassa olevat roskapisteet ja tuhka-astiat tehdään entistä näkyvämmiksi esimerkiksi väreillä, tarroilla ja kylteillä. Kampanjalle kehitetään tilaisuuteen sopiva, hauska mutta ohjeistava teema erilaisine hahmoineen, joka ohjaa käyttäytymisen muutokseen positiivisen mielleyhtymän avulla. Roskapisteisiin liitetyissä kylteissä havainnollistetaan roskaantumisen ongelmia, esimerkiksi konkreettisella esimerkillä kuvaten mitä hyötyjä omat päivittäiset valinnat saattavat aiheuttaa merien roskaantumisen kannalta.

Kampanja suunnitellaan toteutettavaksi kaupungeissa ja yleisötapahtumissa, jolloin kohderyhmänä ovat kaikki alueella liikkuvat – myös ne, jotka eivät ole seuranneet tiedotuskanavien meriroskauutisia. Kun ihmisten tietoisuus hulevesikaivojen osuudesta meren roskaantumisessa sekä oman roskaamisen vaikutuksista lisääntyy kampanjan avulla, vähenee maahan heitettyjen roskien ja tupakantumppien määrä. Tällöin sadevesikaivoihin päätyvän roskan määrä vähenee, kuten myös mereen kulkeutuvan roskan määrä. Lisäksi kaupunkialueiden siisteys paranee.

Ratkaisustamme tehdään matalakustanteinen sekä helposti ylläpidettävä. Konseptin muoto on skaalattavissa ja muokattavissa tarpeiden mukaisesti ja se voidaan toteuttaa missä tahansa rakennetussa ympäristössä. Kampanja tuodaan esille erityisesti niin kutsutuilla ”hotspot”-alueilla, joissa on koettu roskaantumisen riskin olevan huomattava. Hotspot-alueiksi luokitellaan tässä tapauksessa paikat, joissa ihmiset viihtyvät usein esimerkiksi nauttien virvokkeita, eväitä tai tupakoiden, ja jonne roskat jäävät usein joko tahallisesti tai tahattomasti. Kampanjan ilmeen avulla tavoitetaan paikalliset, ohikulkijat sekä turistit itse roskaamistilanteessa ja haastetaan heidät arviomaan omien tekojensa seurauksia.

Inspiraatio ratkaisullemme löytyi maailmalta. Muun muassa Lontoossa sekä Yhdysvaltojen Baltimoressa on pyritty vähentämään hulevesikaivoihin joutuvan roskan määrää ohjeistavilla teksteillä ja taiteella katukaivojen läheisyydessä (Hubbub, Blue Water Baltimore). Ruotsin Göteborgissa puolestaan tehtiin tuhka-astiat näkyvämmiksi humoristisen kampanjan avulla syksyllä 2016 ja 2017. Kampanjan aikana todettiin värikkäiden astioiden keränneen tupakantumppeja jopa 70 % tehokkaammin kuin ne tuhka-astiat, jotka eivät erotu katukuvassa (A Win Win World). Meidän ratkaisumme tarkoitus on tuoda muun muassa nämä eri viestintäkeinot yhteen konseptin muodossa ja tehdä kampanja tutuksi myös videoin ja kuvin sosiaalisessa mediassa.

Pidä Saaristo Siistinä ry:llä vankka tausta roskaantumisen parissa – Suomen rannat roskaisimpia

Pidä Saaristo Siistinä ry on perustamisvuodestaan 1969 lähtien työskennellyt vesistöjen roskaantumisen ehkäisemiseksi. Viime vuosina yhdistys on keskittynyt myös tutkimaan rannoilta löytyvän roskan määrää, laatua ja reittejä vesistöihin.

Yhdistys oli mukana Itämeren rantojen roskaisuutta kartoittavassa MARLIN-hankkeessa vuosina 2011–2013. Mukana olivat Suomen lisäksi Ruotsi, Latvia ja Viro. Tulokset rantojen roskaisuudesta etenkin Suomessa olivat karua luettavaa, sillä rantamme olivat roskaisimmat verrattuna muihin osallistujamaihin. Hälyttävien tulosten vuoksi PSS ry lanseerasi kaikille kansalaisille suunnatun valtakunnallisen Siisti Biitsi -siivoustalkookampanjan vuonna 2014. Kampanjan tarkoituksena on siivota rantoja, herättää kiinnostusta rantojen roskaisuustilanteeseen sekä kerätä tietoa rantojen roskaantumisesta.

Pidä Saaristo Siistinä ry on myös osallistunut ensimmäisen meriroskasta kertovan tietokirjan, Roskapostia – kansalaisen tietokirja meren roskaantumisesta (2017), kirjoittamiseen. PSS ry on mukana BLASTIC-projektissa, jossa selvitetään, mistä lähteistä ja mitä reittejä pitkin roskat, ja erityisesti muoviroskat, ajautuvat kaupungeista Itämereen. Lisäksi yhdistys tekee konkreettista jätehuoltotyötä Suomen vesialueilla, niin rannikolla kuin sisävesillä. Yhdistyksen maine asiantuntijana erityisesti mereen liittyvissä ympäristökysymyksissä perustuu siis monipuoliseen ja pitkäaikaiseen kokemukseen ja tietoon.

Jutta Vuolamo
projektiassistentti
Pidä Saaristo Siistinä ry

 

 

 

Julkaistu 16.8.2018 klo 15.23, päivitetty 16.8.2018 klo 15.23